Thực thi Chiến lược Dữ liệu

Gần đây, chắc mọi người đã nghe nhiều về khái niệm “Data First”, “Data is New Oil”, rồi “Data is King”, thậm chí “Data is God”. Tóm lại dữ liệu là rất quan trọng, nhưng làm sao để biến dữ liệu thành Vua, thành Thánh thì đại đa số vẫn rất mập mờ. Tại sao như vậy?
Khác với các xu hướng công nghệ chỉ mua về bấm nút là bắt đầu dùng được, dữ liệu là một món DIY – Do It yourself- thuộc hàng xương xẩu bậc nhất.
Tôi sẽ không phân tích cho các bạn thấy dữ liệu quan trọng như thế nào, cũng như nhắc lại là chiến lược dữ liệu phải bắt đầu từ việc xác định nhu cầu kinh doanh chứ không phải bắt đầu chỉ vì “nghe thấy hay nên muốn mua xài chơi” trong bài này. Các bạn nên tìm đọc cuốn “Data strategy” của Bernard Marr, do Huỳnh Hữu Tài dịch (Cuốn này dịch khá phết).
Trong 11 chương thì chương 8 là quan trọng nhất đối với việc thực thi nhưng lại được viết quá hời hợt về mặt chuyên môn. Một vài lí thuyết về BDaaS (Big Data as a Service), hay liệt kê vài giải pháp về Lưu trữ, Phân tích Xử lý và Truy cập chỉ như phóng SpaceX ngắm hoa.
Loạt bài này sẽ phần nào giúp các bạn hiểu sâu hơn và có thể vận dụng để xây dựng hiệu quả hơn. Và tất nhiên, là vẫn sẽ xoay quanh vào dữ liệu khách hàng.
Mỗi công ty đều có hiện trạng và độ trưởng thành trong chiến lược dữ liệu khác nhau. Ta tạm chia thành 5 cấp độ: cấp 1 là thấp nhất, đại khái là chỉ toàn Excel và dữ liệu khách hàng được quản lý theo kiểu thân ai nấy lo. Cấp 5 là cao nhất, dữ liệu được tập trung, tổ chức, quản lý bài bản, giải quyết được mọi bài toán về nghiệp vụ và kinh doanh, nói chung là tốt không thể nào tốt hơn.
Về mặt kỹ thuật và công nghệ, chúng ta hãy điểm lại một số khái niệm sau:
1. Lưu trữ và xử lý:
– CRM, DMP, CDM, MDM, CDP
– Datalake, Data pool, Datawarehouse
2. Giao tiếp: API, FBL, Web services, adapter, connector, SDK, Active directory, Mapping profile…
3. Dữ liệu khách hàng gồm có: dữ liệu định danh và chưa định danh, dữ liệu tĩnh (tên tuổi địa chỉ giới tính – demographic) và dữ liệu động phát sinh từ tương tác (hành vi số – digital behaviour hay từ giao dịch – transactional)
4. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thực thi: tầm nhìn của lãnh đạo, mô hình kinh doanh, yêu cầu nghiệp vụ, con người, ngân sách, thời gian, đối thủ và thị trường.
Thuật ngữ nào chưa hiểu thì tự tìm hiểu hoặc đọc thêm bài trong album này của tôi. Chuẩn bị đầy đủ hành trang, qua bài sau chúng ta sẽ đi vào phần xây dựng kiến trúc, áp dụng công nghệ và kỹ thuật cụ thể cho từng cấp độ.
Có thể là hình ảnh về sách và văn bản cho biết '10010 DATA STRATEGY CHIEN LUOC DÜ LIEU LOI THE VUOT TRỘI TU BIG DATA, PHAN TÍCH DÜ LIEU & loT First BERNARD MARR BAN Huynh Húu Tai dich'

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *