Bài viết chuyên môn

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Từng bước nâng tầm dữ liệu 2

Bài trước chúng ta đã đến đoạn Phát hiện trùng – Duplication detection. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các phương án xử lý sau khi phát hiện trùng. Ở cấp độ cơ bản, nếu 2 records bị trùng, thì giữ lại 1, và xoá đi 1. That’s it! Ở cấp độ nâng cao,...